Da mente

Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Mira que din
Léxico

Xosé Luís Regueira Fernández

Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Mira que din
Xogo
A ver se dás…
Xogo
Canto sabes?
Léxico
Setestrelo
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din