A informática e maquetación da presente web fíxoa:

IdeiT, S.L.

Imaxín, S.L., a páxina anterior e algunhas programacións da actual.

 

Desenvolve as aplicacións para móbiles e tabletas:

Sixtema

 

O deseño gráfico da web e das apps móbiles é un traballo de

Nuria Barreras

 

Da produción dos vídeos encárgase

PixelínPhoto

CG Producións, fíxoo anteriormente

 

O Seminario de Lexicografía crea os contidos. En concreto, as persoas que o fan son:

María Carme Pazos Balado

María Pereira Maceda

María Liliana Martínez Calvo

Victor Fresco Barbeito

Ana Fachal Fraguela

 

A dirección e coordinación de todos os traballos son responsabilidade de:

Diego Rodríguez González

pola Fundación Barrié e

Lois Rodríguez

pola Real Academia Galega