análise
Audio 1

análise substantivo feminino1 Separación das partes dun todo para coñecer os elementos que o constitúen. Fixeron unha análise do meteorito para determinar os seus compoñentes.2 Estudo crítico dun texto, un discurso, unha teoría etc. para comprendelos. Leremos o texto e procederemos á súa análise.3 Química Proceso que permite determinar a composición dunha substancia ou corpo. A análise pode ser cualitativa ou cuantitativa.4 Medicina Estudo dunha substancia ou tecido do organismo para establecer un diagnóstico. Análise de urina. SINÓNIMOS análise clínica, analítica5 Filosofía Método que permite chegar a nocións simples a partir dunha noción composta. A análise resolve o complexo no simple. ANTÓNIMO síntese6 Lingüística Descomposición e estudo dos elementos dunha unidade lingüística. Análise sintáctica dunha oración.7 Informática Descomposición das partes dun problema para ver as posibles solucións. A análise é anterior á programación.8 Matemáticas Rama das matemáticas que se basea no concepto de límite. O seno e o coseno poden pasar da trigonometría á análise.9 PsicoloxíaPsicanálise A análise foi unha corrente moi desenvolvida nalgúns países. FRASES E EXPRESIÓNS CON análise Análise clínica Análise (acepción 3). Laboratorio de análises clínicas.

Axuda

A zona de busca avanzada está estruturada en dúas columnas. Na da esquerda pódese facer procuras nos lemas e na da dereita nas definicións, mais é ben saber que se poden mesturar os criterios de ambos os dous lados.

De escribires en varios dos campos, os resultados devoltos cumprirán a totalidade dos criterios introducidos. Para explicar dun xeito práctico o funcionamento presentamos algúns exemplos de uso:

Exemplo 1: Para atopar todas as entradas que comezan por “ter” e rematan en “bel” habería que poñer na caixa de “Comeza por” o texto “ter” e “bel” na de “Remata por”.

Exemplo 2: Para atopar as entradas que comezan por “aba” e na definición conteñen a palabra “casa” cumpriría poñer na caixa “Comeza por” o texto “aba” e na caixa “Na definición” a palabra “casa”.

Exemplo 3: Se o que pretendemos é buscar unha cadea de texto situada no medio dunha palabra, este conxunto de letras escribirase na caixa “Contén”. Así, unha procura da cadea intermedia “menc” atoparía como resultados, entre outros, “mencía”, “demencia” e “menciña”.

Ao facermos unha busca, na pantalla aparecen sempre os resultados por orde alfabética de arriba a abaixo e a dúas columnas, de xeito que o primeiro e segundo aparecen na primeira liña, o terceiro e o cuarto na segunda etc. Ao ir baixando coa barra de desprazamento, o navegador vai cargando máis termos da devolución.

A busca está programada para non distinguir maiúsculas e minúsculas, vogais con acento ou sen el, enes ou eñes, e entre ces e cedillas.


Cal é a palabra?:

Escolle unha opción:Política de Privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Portal das Palabras informa a aqueles usuarios que faciliten o seu correo electrónico, así como calquera outra información de carácter persoal, que estes datos serán obxecto de tratamento automatizado de carácter confidencial e incorporados aos seus ficheiros informáticos. Así mesmo, os usuarios poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos poñéndose en contacto connosco.

Demostra que es humano!