trazo
Audio 1

trazo substantivo masculino1 Liña que se traza ao escribir ou ao debuxar. Cuns poucos trazos fixo unha caricatura. SINÓNIMO risco12 Aspecto característico da maneira de ser propia dunha persoa ou cousa. Ten trazos de humor.3 Acción que revela unha calidade de quen a realiza. Foi un trazo de valentía. SINÓNIMO xesto4 Forma característica de cada unha das partes do rostro dunha persoa, pola que se pode identificar ou diferenciar. Ten trazos da raza amarela.5 Signo de ortografía que consiste nunha pequena liña horizontal (-) e que se usa fundamentalmente nos seguintes casos: 1) Para partir unha palabra ao final da liña. Os ditongos non poden separarse con trazo. 2) Para ligar os dous membros que forman algunhas palabras compostas. OBSERVACIÓNS: Se o trazo coincide co final dunha liña, cómpre repetilo ao comezo da seguinte Escríbense con trazo as palabras nas que o primeiro elemento é ‘non’. 3) Para unir a variante -lo do artigo ao adverbio u e de usar esta forma do artigo tras un verbo ou pronome rematado en -s ou en -r tamén se emprega o trazo. OBSERVACIÓNS: Se o trazo coincide co final dunha liña, cómpre repetilo ao comezo da seguinte ‘U-lo neno’ escríbese con trazo. SINÓNIMO guión6 Signo de puntuación que consiste nunha liña horizontal máis longa ca o guión. O trazo pode introducir personaxes nun diálogo ou substituír parénteses. SINÓNIMO raia1

Axuda

A zona de busca avanzada está estruturada en dúas columnas. Na da esquerda pódese facer procuras nos lemas e na da dereita nas definicións, mais é ben saber que se poden mesturar os criterios de ambos os dous lados.

De escribires en varios dos campos, os resultados devoltos cumprirán a totalidade dos criterios introducidos. Para explicar dun xeito práctico o funcionamento presentamos algúns exemplos de uso:

Exemplo 1: Para atopar todas as entradas que comezan por “ter” e rematan en “bel” habería que poñer na caixa de “Comeza por” o texto “ter” e “bel” na de “Remata por”.

Exemplo 2: Para atopar as entradas que comezan por “aba” e na definición conteñen a palabra “casa” cumpriría poñer na caixa “Comeza por” o texto “aba” e na caixa “Na definición” a palabra “casa”.

Exemplo 3: Se o que pretendemos é buscar unha cadea de texto situada no medio dunha palabra, este conxunto de letras escribirase na caixa “Contén”. Así, unha procura da cadea intermedia “menc” atoparía como resultados, entre outros, “mencía”, “demencia” e “menciña”.

Ao facermos unha busca, na pantalla aparecen sempre os resultados por orde alfabética de arriba a abaixo e a dúas columnas, de xeito que o primeiro e segundo aparecen na primeira liña, o terceiro e o cuarto na segunda etc. Ao ir baixando coa barra de desprazamento, o navegador vai cargando máis termos da devolución.

A busca está programada para non distinguir maiúsculas e minúsculas, vogais con acento ou sen el, enes ou eñes, e entre ces e cedillas.


Cal é a palabra?:

Escolle unha opción:Política de Privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Portal das Palabras informa a aqueles usuarios que faciliten o seu correo electrónico, así como calquera outra información de carácter persoal, que estes datos serán obxecto de tratamento automatizado de carácter confidencial e incorporados aos seus ficheiros informáticos. Así mesmo, os usuarios poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos poñéndose en contacto connosco.

Demostra que es humano!