barranco

Descenso brusco e profundo do terreo.

Etimoloxía

Inclúese entre as voces de orixe prerromana.

Exemplos

“O río cae nun barranco de lousas moi fondo dunha altura de máis dunha ducia de metros de altura.” (A Nosa Terra 15-01-2009)

“Estaban detidos nun miradoiro, dentro do coche e ao pé do barranco. Ao lonxe entre as montañas víase o mar, por encima da néboa.” (Xurxo Borrazás: Contos malvados)