fraga

Extensión de monte, polo xeral illado e de difícil acceso, poboado de distintas especies caducifolias, de herbas, mofos e liques e na que convive así mesmo unha gran diversidade de fauna.

Etimoloxía

Crese que se puido tomar dunha forma do latín hispánico fragum ‘lugar con penedos’ ou tamén ‘bouza’.

Exemplos

“As sombras que se estiran polos prados ao caer a tarde teñen vida propia e fálannos dun tempo de xigantes e trasgos que sobrevive na fantasía dos homes e no corazón das fragas.” (Carlos G. Reigosa: Xentiario)

“... non podía serlle indiferente o catálogo de coñecementos acumulados nos mosteiros polos boticarios, ou nas soidades das fragas por eses sabios misántropos que as xentes chaman meigos...” (Teresa Moure: Herba moura)