incapacidade

Estado da persoa a quen un accidente, unha enfermidade etc., deixou impedida para traballar ou realizar determinada actividade.

Etimoloxía

Deriva de capacidade, procedente do latín capacitas –atis ‘volume dun recipiente’.

Exemplos

“Eles fixérano sentir culpable da súa enfermidade e el aceptaba este trato cun sorriso estúpido, de resignación, e toleraba con paciencia as bromas sobre a súa incapacidade.” (Xesús Valcárcel: Matar o tempo)

“... o comandante García semellaba un moneco roto, privado no catre, e mandaba a tropa, na súa incapacidade, aqueloutro Melchor Díaz, sarxento de artilleiros.” (Víctor F. Freixanes: A cidade dos césares)