image

A Palabra do Ano 2016 é

 

Por que promovemos esta idea

A razón de ser da lingua é atravesar todos os ámbitos da sociedade e representarnos nela, porque onde as palabras existen con máis intensidade é na actualidade cotiá, no día a día, tanto no espazo público coma nas relacións privadas. Por iso, escoller unha Palabra do ano simboliza tomar conciencia do valor da lingua, recoñecérmonos aquí e agora e mesmo asumirmos un mañá.

Que a maioría decida a palabra que identifica o ano que remata é repensalo e revivilo e converte, en certa medida, esa voz nun símbolo compartido. É un costume estendido noutras realidades lingüísticas, noutros países. Conxuremos logo, para elixir a nosa Palabra do Ano, os medios de comunicación, as redes sociais, as publicacións de maior repercusión e tamén as conversas habituais. Será a palabra que mellor resuma a nosa vida en 2016.

A palabra do ano 2015 foi...

Refuxiado foi a palabra máis votada por vós, que a escollestes como Palabra do Ano 2015. Arredor da chamada "crise dos refuxiados" publicáronse milleiros de textos, noticias e comentarios, poñendo este termo de máxima actualidade e converténdoo nunha voz clave nese ano.

A palabra do ano 2014 foi...

Fixemos unha valoración sobre un conxunto de palabras partindo das que propuxestes en Facebook, engadindo as que obtivemos dos medios de comunicación e mais as que nos fixestes chegar por outras vías. Unha destacou sobre o resto e deste xeito, para o Portal das Palabras, corrupción converteuse na Palabra do Ano 2014.