Léxico

Palabra do día

bióloga, -o

Setestrelo

Palabras vindas de Occitania

A lingua e a literatura occitana deixou pegada na europea

Mira que din

candeloria

Paxariños namoradeiros

Allos con bugallos

Voces mundiais do ano pasado

Vocábulos con algunhas coincidencias

Xogos

Apunta ben

Con moitas luces

Palabras que deitan luz

Medio

Opa!

Bechos que voan

Todos teñen ás.

Inicial

Verdadeiro ou falso

Cousas de… xeoloxía

Medio

Canto sabes?

Aves

Medio

A ver se dás…

Entre paxaros

Medio

Dimo con letras

Sentimentos

Inicial

Vídeos

Pregúntalle á Academia

A diferenza entre “último” e “derradeiro”

Carme Pazos explica por que non son sinónimos

O mundo en palabras

As palabras das Laranxas

Comentarios léxicos e unha representación alternativa da obra!

Ligazóns

O Seminario de Lexicografía da RAG presenta a actualización da aplicación do Dicionario para Android