Léxico

Palabra do día

acorro

Setestrelo

Sete palabras napoleónicas

Fascinación entre batallas e reformas

Allos con bugallos

Palabras para a rapazada

Nunca deixemos de ser nenos ou nenas

Mira que din

coeducación

Contra o machismo

Setestrelo

Francisco Fernández del Riego

Sete palabras e sesenta anos das Letras Galegas

Mira que din

epistolario

As misivas do reencontro

Mira que din

faladoiro

A palabra compartida

Mira que din

Graal

Grial, a Revista Galega de Cultura

Allos con bugallos

Apunta ben

Don Paco en portadas

Tan só dez de tantas que ten

Inicial

A ver se dás…

O que define a Don Paco

Inicial

Xogos

Só unha vale

A roupa

Inicial

Apunta ben

De gorros e sombreiros

Poden ser adornos ou sinais de identificación

Medio

Opa!

Todo queda na casa

Cada cousa ten o seu sitio dentro da casa

Inicial

Verdadeiro ou falso

Que sabes da enoloxía

Medio

Canto sabes?

Un paseo pola natureza

Medio

A ver se dás…

O mundo en linguas

Avanzado

Dimo con letras

Sentimentos

Inicial

Vídeos

Pregúntalle á Academia

“Se orballa, deixa orballare” Por que ese -e final?

É un trazo típico da lingua popular

O mundo en palabras

Palabras de Rosalía-1

O léxico e a lingua de Rosalía de Castro (parte 1)