encerellar
Conxugar
Audio 1

encerellar /verbos/encerellar.html verbo transitivo1 Envolver [unha ou varias cousas, como fío, cordas etc.] de maneira desordenada, formando un enredo ou lea difícil de desfacer. Non encerelles as madeixas. SINÓNIMOS embeleñar, embrollar, enguedellar, enlear, enmarañar, enredar, ensarillar, intricar, lear ANTÓNIMOS desembeleñar, desencerellar, desenguedellar, desenlear, desenmarañar, desenredar, desensarillar, desintricar2 Facer máis complexo ou confuso. Coa túa actitude vas encerellar as cousas aínda máis. SINÓNIMOS complicar, embeleñar, embrollar, enguedellar, enlear, enredar, ensarillar, intricar, lear ANTÓNIMOS desembeleñar, desencerellar, desenguedellar, desenlear, desenmarañar, desenredar, desensarillar, desintricar3 Facer que se poñan a mal [persoas ou familias]. Coas súas intrigas conseguiu encerellar os dous irmáns.4 Implicar [alguén] nun asunto do que é difícil saír. Encerelláronte nun bo negocio. SINÓNIMOS enguedellar, enlear, enmarañar, enredar, lear verbo pronominal5 [Unha ou varias cousas] envolverse de maneira desordenada, formando unha lea difícil de desfacer. Encerelláronse todos aqueles cordeis que había no caixón. SINÓNIMOS embeleñarse, embrollarse, enguedellarse, enlearse, enmarañarse, enredarse, ensarillarse, intricarse, learse ANTÓNIMOS desembeleñarse, desencerellarse, desenguedellarse, desenlearse, desenmarañarse, desenredarse, desensarillarse6 figurado Facerse máis complexo ou confuso. Non sei como chegou a encerellarse o asunto desa maneira. SINÓNIMOS anobelarse, complicarse, embeleñarse, embrollarse, enguedellarse, enlearse, enmarañarse, enredarse, ensarillarse, intricarse, learse ANTÓNIMOS desembeleñarse, desencerellarse, desenguedellarse, desenlearse, desenmarañarse, desenredarse, desensarillarse7 [Persoas] poñérense a mal. Despois de morrer a nai, encerelláronse os dous irmáns por mor da herdanza.8 figurado Meterse nalgún problema do que é difícil saír. Encerellouse nun asunto feo. SINÓNIMOS enguedellarse, enlearse, enmarañarse, enredarse, learse

Axuda

A zona de busca avanzada está estruturada en dúas columnas. Na da esquerda pódese facer procuras nos lemas e na da dereita nas definicións, mais é ben saber que se poden mesturar os criterios de ambos os dous lados.

De escribires en varios dos campos, os resultados devoltos cumprirán a totalidade dos criterios introducidos. Para explicar dun xeito práctico o funcionamento presentamos algúns exemplos de uso:

Exemplo 1: Para atopar todas as entradas que comezan por “ter” e rematan en “bel” habería que poñer na caixa de “Comeza por” o texto “ter” e “bel” na de “Remata por”.

Exemplo 2: Para atopar as entradas que comezan por “aba” e na definición conteñen a palabra “casa” cumpriría poñer na caixa “Comeza por” o texto “aba” e na caixa “Na definición” a palabra “casa”.

Exemplo 3: Se o que pretendemos é buscar unha cadea de texto situada no medio dunha palabra, este conxunto de letras escribirase na caixa “Contén”. Así, unha procura da cadea intermedia “menc” atoparía como resultados, entre outros, “mencía”, “demencia” e “menciña”.

Ao facermos unha busca, na pantalla aparecen sempre os resultados por orde alfabética de arriba a abaixo e a dúas columnas, de xeito que o primeiro e segundo aparecen na primeira liña, o terceiro e o cuarto na segunda etc. Ao ir baixando coa barra de desprazamento, o navegador vai cargando máis termos da devolución.

A busca está programada para non distinguir maiúsculas e minúsculas, vogais con acento ou sen el, enes ou eñes, e entre ces e cedillas.


Cal é a palabra?:

Escolle unha opción:Política de Privacidade

En cumprimento da normativa vixente en materia de Protección de Datos de Carácter Persoal, o Portal das Palabras informa a aqueles usuarios que faciliten o seu correo electrónico, así como calquera outra información de carácter persoal, que estes datos serán obxecto de tratamento automatizado de carácter confidencial e incorporados aos seus ficheiros informáticos. Así mesmo, os usuarios poderán exercer o seu dereito de acceso, rectificación, oposición e cancelación dos seus datos poñéndose en contacto connosco.

Demostra que es humano!