DicionarioLab: Buscar na fraseoloxía

Como sabes, DicionarioLab é o laboratorio de experimentación onde desde hai uns meses podes probar as novidades que imos programando, valorar o seu funcionamento, a súa utilidade, facer suxestións e dar a túa opinión sobre as mesmas. Abrimos hoxe un periodo de probas dunha nova opción de busca no que respecta á fraseoloxía recollida no Dicionario.

Ata o de agora, logo das definicións dos termos, na zona final da devolución das buscas, amósanse, cando é o caso, expresións e frases feitas en que aparece a palabra definida. Esas pequenas descricións da frase ou expresión teñen polo xeral o mesmo tratamento ca as entradas das voces, no que se refire á información que se proporciona.

Nunha das últimas actualizacións, decidimos incluír o conxunto de palabras que forman a frase ou expresión como lemas, de xeito que puidesen ser buscadas e aparacesen na predición.

Con todo, non era posible procurar no conxunto de todas as expresións unha forma lingüística. Por exemplo, non se podía buscar en que frases ou expresións aparecería a palabra “familia”. Agora si, e así poderemos atopar “médico de familia”, “libro de familia”, “cabeza de familia”, “familia numerosa” etc.

Ofrécese esta posibilidade coa idea de que o Dicionario teña máis opcións que faciliten a consulta e ampliar as súas utilidades. Para probar a nova función, entra en DicionarioLab. Agardamos as túas opinións, valoracións e suxestións.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir