Xogo
Verdadeiro ou falso
Léxico
Allos con bugallos
Xogo
Apunta ben
Léxico
Setestrelo