Léxico
Setestrelo
Xogo
Verdadeiro ou falso
Xogo
Apunta ben
Léxico
Allos con bugallos