lingua

Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Xogo
A ver se dás…
Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Xogo
Opa!
Léxico

Andrés Torres Queiruga

Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Setestrelo
Léxico
Mira que din
Xogo
Dimo con letras
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Xogo
Verdadeiro ou falso