pesos e medidas

Xogo
Opa!
Xogo
A ver se dás…
Xogo
Verdadeiro ou falso