relacións humanas e sociais

Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Léxico
Allos con bugallos
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Setestrelo
Entrada
Entrada
Léxico
Setestrelo
Léxico
Mira que din
Xogo
A ver se dás…
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Allos con bugallos
Léxico
Mira que din
Xogo
Opa!