traballos e profesións

Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Xogo
Verdadeiro ou falso
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Xogo
Canto sabes?
Léxico
Mira que din
Xogo
Canto sabes?
Xogo
Opa!
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día