vivenda, fogar e contorna

Xogo
Canto sabes?
Xogo
Canto sabes?
Xogo
Canto sabes?
Xogo
Apunta ben
Xogo
Canto sabes?
Xogo
Verdadeiro ou falso
Xogo
Canto sabes?
Xogo
Só unha vale