as lombas

Xogos tradicionais

As XXXII Olimpíadas, terán lugar do 23 de xullo ao 8 de agosto de 2021 no Xapón. Mais, que lonxe quedan esas terras nipoas!!! pero nós imos participar, se vos presta, grazas aos xogos tradicionais.

As diferentes culturas deron orixe a unha gran variedade de xogos e deportes tradicionais que representan a riqueza cultural dun pobo. Daquela promover a práctica destes constitúe unha tarefa importante. Estes entretementos contribúen ao entendemento entre os diferentes grupos culturais e sociais. Teñen unha vantaxe importante, non requiren instalacións, nin equipamento custoso, de aí que sexa ben achegar o xogo e o deporte a todo o mundo, mesmo a aqueles de escasos recursos.

Por todo isto, imos darlles un repaso a algúns, que coñecemos abondo, para divertirnos este verán e brincar un chisco.

mariola | birlos | agocho | chapas | as lombas | billarda | chave | petanca | pilla

As lombas é un tipo de xogo de nenas e nenos no que se corre, se colle impulso e, por último, se salta con destreza por riba dun obstáculo, que non é outro que un compañeiro ou unha compañeira que se anica, baixando o lombo e agochando a cabeza. Esta sorte de xogador denomínase o pandote —denominación común a outros xogos—, mais tamén se pode chamar burro, xa que a imaxe, cando se dobra o corpo polo lombo, apoiando as mans e os cóbados sobre os xeonllos, recorda á fisionomía dese animal. Todos os participantes deben intentar saltar por riba do que panda e logo, se son quen de chimpar limpamente, correrán a poñerse de pandote, e así sucesivamente, formando unha cadea. Deste xeito, as rapazas e os rapaces practican saltos, coordinación e xogo en equipo, dando como resultado unha actividade lúdica e moi completa desde o punto de vista ximnástico.

Hai diferentes modalidades. Por unha banda están as lombas seguidas, onde non hai un pandote definido: un ponse en posición e comézase a saltar e tamén a colocarse para ser pandote; cando salte o último que está de pé, o primeiro endereitase e comeza a choutar de novo. Por outro lado, pódese xogar aos pasos, á lámpada ou a Arriba, Facu!, onde hai dous equipos: un fai unha estrutura cos corpos dos participantes, onde un deles queda apoiado contra a superficie e os do outro equipo saltan sobre o Facu, manténdose en equilibrio sen tocar cos pés no chan.

A denominación créase pola imaxe que se percibe cando se xoga: sáltase por riba do lombo do que panda. De feito, cando as costas sofren e se deforman fálase de lomba, que o Dicionario define como “curvatura esaxerada das costas ou do peito producida por unha desviación da columna vertebral ou do esterno”. É un derivado feminino de lombo, que procede do termo latino lumbus, -i, que significaba ‘ril’ ou ‘espiñazo’. Este substantivo latino deixou a súa pegada en moitas da linguas da Romanía: lombo, en italiano; lomb, en provenzal; llomb, en catalán; lomo, en castelán; e lombo en portugués. A denominación especializada galega lomba ten abondosos sinónimos: carrela, carrumba, corcova, xiba ou chepa. Esta última tamén se emprega para referirse á actividade lúdica, xa que algúns tamén saltamos á chepa. O vocábulo pandote, definido como “persoa á que lle toca pandar nun xogo”, é unha forma derivada sobre o verbo pandar que, á súa vez, se vincula con pando, que se remonta ao latín pandu e que remite á unha ampla curvatura.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir