Os GIF fan 30 anos

Representación animada do Péndulo de Newton sobre unha copia do traballo de Newton Principia Mathematica, unha das obras máis representativas da filosofía matemática. A imaxe é creación de Dominique Toussaint e foi realizada en agosto de 2008

O 28 de maio de 1987 deuse a coñecer o primeiro arquivo “.gif”. Hai pouco fixéronse 30 anos. O nome deste formato sae das siglas de graphics interchange format –formato de intercambio de gráficos–; o GIF serve para compartir imaxes a cores en Internet e foi creado por Steve Wilhite, que traballaba na empresa estadounidense de conexión á rede CompuServe. Wilhite comentou, en 2012, na publicación DailyDot, que había moito tempo que fixera o primeiro GIF, polo que non recordaba ben, pero cría lembrar que a imaxe fora a dun avión.

Imaxes que cobran vida

O primeiro GIF animado

A artista rusa Olia Lialina aproveitou as posibilidades de simular movemento deste formato. Comezou a experimentar en 1997, e este foi o primeiro GIF animado que se creou.

Os GIF permiten unha paleta de ata 256 cores e conseguen arquivos de pouco peso. Aínda que o número de cores, pasado o tempo, chegou a quedar escaso e supoñer unha limitación, a segunda característica asegurou a súa popularidade en Internet, pois permitiu a transferencia de menor cantidade de datos nunha época en que as conexións á rede non tiñan a velocidade que agora gozamos. Ademais, ten a virtude de almacenar imaxes concatenadas, polo que é capaz de simular animacións (o tan popular hoxe en día GIF animado).

E como se pronuncia?

En inglés, mantense unha acendida polémica respecto a como se pronuncia, xa que a combinación de letras <gi> pode lerse de dous xeitos fricativos sonoros: como a palatal de gin (semellante ao <x> galego pero sonora, como o <j> en portugués, catalán ou francés, chamada coloquialmente soft g); mais tamén como a velar de gift (como o galego <gu>, a hard g). Aínda que o autor, desde a creación do formato, postulou a primeira porque pretendía evocar reminiscencias da marca de manteiga de cacahuete Jif, a maioría dos seareiros da informática decantouse pola segunda.

Entre nós, tendo en conta que a combinación gráfica non ten existencia patrimonial, está máis estendida a pronucia “guif”. Outra alternativa, xa que falamos de siglas, é dicilo letra a letra, “gue-i-efe”, aínda que lingüisticamente é menos económica.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir