Palabra do ano no mundo

Non somos os únicos que escollemos a Palabra do ano, esta é unha iniciativa que se leva a cabo con distintas variantes para moitas linguas do mundo, e resulta curioso e interesante observar o que decidiron as e os participantes nas convocatorias doutras linguas.

As máis próximas

En Portugal a campaña #apalavradoano, iniciativa rexistrada pola editorial Porto Editora, ditou que a voz lusa do ano 2023 foi professor, xa que neste ano o colectivo de docentes lusos reivindicou a posta en valor do seu labor mediante numerosas manifestacións por todo o país. A Euskaltzaindia (Real Academia de la Lengua Vasca) e o UZEI (Centro de Terminoloxía e Lexicografía) elixiron a voz zerrenda en éuscaro por ter un uso máis que destacable ao longo do 2023. O incremento do uso do topónimo Gazako zerrenda permitiu popularizar a acepción ‘franxa’ da palabra zerrenda. En catalán, o Institut d’Estudis Catalans indicou que a palabra nova definitoria do ano 2023 foi o neoloxismo viralitzar (‘difundir contidos a través de Internet, especialmente mediante as redes sociais, que se propaga de xeito análogo a un virus’) que acadou o 28’19% dos votos recibidos. A palabra que se seleccionou para o castelán desde a FundéuRAE foi polarización, que foi preferida a outras candidatas pola súa presenza nos medios de comunicación ao longo do último ano, aínda que é un termo que o DRAE rexistrou xa en 1884.

A selección europea

En Suíza as e os investigadores do Departamento de Lingüística Aplicada da ZHAW escolleron unha serie de voces para cada cantón, segundo a lingua do mesmo. Na área do italiano seleccionouse GPT froito do triunfo dos programas baseados na Intelixencia Artificial (IA) no ano 2023. A zona de fala francesa escolleu décombres (entullos), elección motivada pola destrución física produto das guerras ou os fenómenos naturais acontecidos ao longo do ano; e, en sentido metafórico, utilizouse moito en relación ao derrubamento da banca Credit Suisse e as perdas que provocou. A palabra do ano na Suíza de fala alemá foi Monsterbank, voz creada para referirse á fusión bancaria resultante da adquisición do Credit Suisse por UBS. A elección do termo Solarexpress no retorrománico ou romanche tivo unha motivación local, e fai referencia á construción de sistemas solares na montaña.

Nos Países Baixos, a voz escollida polo dicionario Van Dale está relacionada coa economía: Graaiflatie, definida como o ‘encarecemento aplicado polas empresas aos seus produtos ou servizos para compensar a suba das materias primas, os custos de produción e a man de obra, sen renunciar ás ganancias previas á crise’. Este termo tamén resultou electo na sección belga da mesma editora, e está tomado do inglés greedflation contracción de greedy máis inflation que se podería traducir como a ‘inflación cobizosa’.

En Alemaña, a Sociedade para a Lingua Alemá (GfdS) anunciou como palabra do ano 2023 Krisenmodus. A sociedade alemá imbuíuse nun modo crise, consecuencia das dificultades económicas, dos conflitos bélicos próximos e dos máis distantes e tamén dos estragos provocados polos fenómenos climáticos extremos que padeceron.

En Italia, o Instituto da Enciclopedia Italiana (Treccani), dentro da campaña #leparolevalgono, seleccionou como palabra do ano 2023 o termo femminicidio. A súa argumentación non se centra na frecuencia de uso da palabra en termos cuantitativos, senón na súa relevancia dende o punto de vista sociocultural. Por desgraza, en 2023 en Italia a súa presenza cobra maior relevancia, ata converterse nunha especie de alarma que sinala, no plano lingüístico, as consecuencias da discriminación de xénero.

Na lingua anglosaxoa a tecnoloxía dixital deixou a súa pegada

En Gran Bretaña o dicionario Collins, obra lexicográfica veterana do inglés, escolleu o termo IA, a abreviatura da frase Artificial Intelligence, selección motivada polo impacto da aparición dos diferentes programas de intelixencia artificial na sociedade con produtos dunha calidade notable. O Cambridge dictionary, o máis empregado polas persoas que estudan inglés, decidiu que a palabra do 2023 é hallucinate  ‘alucinar’, co argumento da  incorporación a esta voz dunha nova acepción referida ao ámbito da intelixencia artificial. Esta nova acepción fai referencia aos erros cometidos por algúns destes programas, que dan lugar a falsidades perigosas. Segundo o dicionario de Oxford a palabra merecedora de representar o 2023 é Rizz. Un vocábulo da Xeración Z para referirse ao ‘estilo, encanto ou atractivo’, o que entre nós dicimos “ter un aquel”.

Nos EE.UU. o dictionary.com escolleu tamén hallucinate como a palabra do ano 2023. Os lingüistas do dicionario Merriam-Webster propuxeron authentic (auténtico, -a), un dos vocábulos máis buscados na súa obra debido ao auxe da Intelixencia Artificial (IA) e a aparición de calotes que pasan por auténticos; nestes casos as persoas reclaman que non as enganen e que lles proporcionen o “auténtico”. Nos antípodas, as e os técnicos do dicionario Macquarie escolleron cozzie livs que é un termo que se orixinou no Reino Unido, pero que en Australia se converteu nunha expresión coloquial para designar o custo da vida. Porén a escolla popular foi generative AI, substantivo referido á aplicación da intelixencia artificial para producir novos contidos, como texto, imaxes, vídeos, etc. mediante o uso da aprendizaxe automática.

Os países máis afastados de fala lusa

No Brasil o dicionario online de Português (Dicio) anunciou que IA ou Inteligência Artificial, foi seleccionada como a Palavra do Ano de 2023 polo seu carácter atemporal, por se tratar dunha palabra que reflicte un avance non só tecnolóxico, senón tamén social. Outra forma de escoller a Palavra do Ano de 2023 no Brasil é a da enquisa realizada por CAUSE, consultoria em causas e ESG, co Instituto de Pesquisa IDEIA, onde saíu a locución mudanças climáticas. Semella que as secas nas terras amazónicas, os temporais e as altas temperaturas en distintos lugares están a chamar a atención nas e nos brasileiros. Agora viaxamos ata Angola, onde a palabra elixida foi semba, que designa un xénero musical e baile recoñecido como patrimonio cultural inmaterial nacional. En Mozambique escolleron mambas, que é a voz popular coa que se coñece a selección de fútbol do país.

Unhas escollas particulares

Este ano a Pan South African Language Board (PanSALB), unha asociación de Suráfrica que avoga polo plurilingüismo e desenvolvemento de todas as linguas do país, tanto as oficiais coma aquelas que foran marxinadas, deu como palabra que define o ano que rematou russia-ukraine debido ao conflito bélico e o seu uso nos medios oficiais; mais advirten que o termo que triunfa nas redes sociais é kuningi, unha palabra zulú que significa ‘é moito’ e que se emprega para expresar a sensación de abafamento pola abondosa información.

A editorial Jiyū Kokumin-sha publicou que a palabra do ano no Xapón está relacionada co deporte rei no país nipón, o béisbol. A escollida era ARE, un acrónimo que se forma cos termos ingleses Aim (puntería), Respect (respecto), Empower (apoderar), voces destinadas a arengar o equipo dos Tigres de Hanshin, que conseguiu o campionato. O adestrador usaba esta voz nas charlas previas para manter a concentración dos xogadores. Pero a Editorial de dicionarios Sanseidō propuxo chikyū futtōka que se traduce por ‘ebulición global’. A empresa argumenta que o vocábulo é das voces clave que marca a época actual; xa que o Xapón padeceu récords de temperaturas e fortes choivas como aconteceu no resto do planeta.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir