Voces de aquí e acolá: fieito, fento e folgueira

Hai unha planta que medra nos montes cuxas follas son longas e segmentadas e que non chega a florear, que ten un talo subterráneo, que se dá ben nos lugares húmidos e frescos e que é chamada pteridium aquilinum; polo menos segundo os científicos, claro está, porque para nós é coñecida como fento común. Mais pode ser que tampouco concordedes coa denominación fento, e levades toda a razón se sodes da xente que lle chama fenta. Neste caso, a diferenza de xénero emprégase para distinguir as distintas variedades desta planta, e ambos os dous nomes proceden dun latín tardío filictum, que facía referencia ‘ao lugar onde nacen os fentos’ e que deriva destoutro substantivo filix, -icis ‘fento’.

Onde se dan os fentos? En todo o territorio? Pois si, mais non se lles chama do mesmo modo por todo o país. A forma fento, tanto en masculino como en feminino, é maioritaria nas provincias de Pontevedra e de Ourense e na área centro-sur da de Lugo; porén, no resto de Galicia a planta identifícase mediante outras denominacións. Na provincia da Coruña a forma maioritaria que se coñece é fieito ou fieita. No norte das provincias de Lugo e da Coruña aparece a forma felgo e mais a súa forma feminina, felga, que veñen do latín filicus. Por último, no leste de Lugo atopamos as voces folgueira, fulgueira, folgueiro ou fulgueiro; todas elas proceden dunha forma *filicaria ou *filicariu.

Os fentos son plantas que se empregaban para facer valume, co cal se estraban as cortes para manter os animais secos e confortables, e do que, ademais, se obtiña tamén esterco para fertilizar as leiras. Tamén se usaban na matanza para chamuscar as sedas do porco, e nas zonas de viño empregábanse para que no verán non entrase a luz nas adegas e, deste xeito, preservar o viño da calor. Tomábanse incluso en infusión como purgante e, sobre todo, como vermífugo para combater a tenia e as lombrigas. A súa popularidade no territorio galego compróbase na abundancia na toponimia con formas como Fentosa, Fental, Folgueira, Folgoso, Fieiteira, Fieital…, e na antroponimia con apelidos como Filgueira ou Filgueiras, Fente, Folgoso, Folgueiras… A súa aparición adoita coincidir coa distribución dialectal dos substantivos dos que proceden.

Nas linguas romances atopamos denominacións que gardan semellanza coas nosas. Así, no asturiano temos felechu ou folguera; en catalán, falguera ou folguera; en francés, fougère; en italiano, felce, e no portugués, feto, inda que na raia aparecen formas coma figueito, fento ou fieito.

“Os fentos son fósiles viventes. Conviviron cos dinosauros, hai máis de 200 millóns de anos. Pero xa estaban sobre a Terra moito antes ca eles.” (Eduardo Rolland: GCiencia. O portal da ciencia galega, 10-2014)

“Lixeiro a pesar da gordura, o Xácome subiu o valado e entrou na finca. A Xulia viuno avanzar resolto por entre uns fieitos que lle tapaban as pernas por derriba das coxas.” (Carlos G. Reigosa: Tras da corda, 2012)

“Durante horas a muller camiñou por carreiros del monte que seguramente ninguén de por alí coñecía, sendeiros que nos máis dos casos xa estaban ocultos polas silveiras e as folgueiras.” (Francisco Xabier Frías Conde: A odisea de Pere Xil, 2002)

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir