solta de libros

O bookcrossing, os libros libres, os libros á solta etc. é un movemento nacido nos Estados Unidos en marzo de 2001 que se caracteriza por poñer en práctica a liberación de libros en espazos públicos para que outros os atopen, os lean e os volvan ceibar, transformando, así, o planeta nunha inmensa biblioteca e facendo o acceso á lectura universal.

O termo máis coñecido e popular é o anglicismo bookcrossing, sobre todo, porque tamén se creou un sitio web unificado: http://www.bookcrossing.com onde se rexistran os libros que se liberan e os que vas lendo para seguirlle a pista e saber que é del. O vocábulo foi rexistrado no dicionario de Oxford no ano 2004 e está formado polos termos ingleses book (libro) e cross (cruzar, ir ao outro lado).

Noutras linguas temos o anglicismo funcionando pero ofertan tamén adaptacións propias. Para o catalán proponse: passalibres (pasar libros); en francés suxiren: bouquinomadisme, bliblionomadisme, bouquinade, (no Quebec, libros nómades) e passe-livre (para Francia), no italiano atopamos passalibro (transitar o libro), giralibri (libros que rodan), liberalibri, libri liberi, libri in libertà (liberar libros), en portugués din livros à solta ou livros viajantes (no Brasil) e en español usan o vocábulo inglés e tamén liberación de libros, e en América latina libro libre.

Aínda que a denominación inglesa está moi estendida, vemos que as linguas de arredor tentan adaptala a elas. O galego tamén o está a facer e atopamos as seguintes aparicións: solta de libros, proposta que nos dá TERGAL, tamén puidemos ver propostas como libros viaxeiros ou libros ceibes –estas dúas menos abondosas-, mesmo tivemos un espello galego da web de bookcrossing, que era http://www.libro-libre.org. As persoas que falan unha lingua son soberanas na súa escolla e ninguén condenou o uso do termo inglés; mais algunhas veces non temos necesidade ningunha de botar man del, se a nosa lingua ten recursos para nomear o devandito fenómeno facendo unha analoxía co feito da solta de animais para poñelos en liberdade.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir