andaina

O 12 de outubro de 1923 fundouse o Seminario de Estudos Galegos nunha reunión na casa na que se criou Rosalía en Ortoño (Ames), onde unha manchea de persoas da intelectualidade galega pensaron que cumpría recoller, documentar e investigar a nosa cultura. Co adaxo do centenario desta data organizouse unha andaina (“camiño que se anda”) desde Santiago de Compostela ata Ortoño e, ao chegar, logo dunha cerimonia conmemorativa, xantar e romaría.

O de desprazarse dun lado para outro cos pés remítenos ás orixes da humanidade. A lingua fai referencia a esta acción mediante os verbos camiñar e andar. Así que podiamos inferir que as voces derivadas sobre estes dous verbos tamén son moi antigas, mais non ten por qué ser así. Andaina é un vocábulo habitual para nós. Trátase dunha palabra que nos remite ao verbo ‘andar’, este lévanos ao latín ambulare onde significaba ‘camiñar’; aínda que os e as especialistas na orixe das palabras teñen as súas reservas sobre esta etimoloxía. Porén de andaina somos quen de saber desde cando está documentada nos dicionarios históricos. O primeiro que a ten no seu elenco é o de Marcial Valladares (1884) que a define como ‘moito que andar, moito camiño’ [a tradución é nosa]; tamén está rexistrada no Dicionario da Academia (1913-1928) cunha significación semellante. As obras lexicográficas posteriores ofrécennos unha definición máis próxima á actual, ‘camiño longo’. Se revisamos os corpus galegos, a primeira aparición do termo atópase no Galiciano, no tomo 114 do ano 1886. Daquela, sen ser un neoloxismo propiamente dito, si é un vocábulo relativamente moderno cando se emprega na acepción ‘camiño que se anda’, ‘acción de percorrer un camiño’.

Por outra banda, o Dicionario proporciona como posibles sinónimos desta palabra as voces andada e tamén camiñada. Este segundo termo fórmase sobre a substantivación do participio pasado do verbo camiñar. Esta voz, como camiño, lévanos ao latín vulgar *camminus que xorde dunha raíz de orixe celta e coa que se vinculan os vocábulos do irlandés céimm e do galés cam ‘paso’. Da familia do concepto abordado temos os termos: andarela “camiñada máis ou menos longa” ou sendeirismo que definimos como o “deporte que consiste en facer longos percorridos camiñando por vereas e sendeiros”.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir