calendario

Un ano ten 365 días. Ben, para ser exactos, en realidade ten 365’2422. O que xa resulta máis difícil de comprender é como se contan eses 0’2422 días. Velaí a lea que decidiu resolver o papa Gregorio XIII cando promoveu a reforma do desaxustado sistema de medición do tempo definido por Xulio César no ano 46 a.C., dando lugar ao chamado calendario gregoriano.

A palabra calendario utilízase referida ao sistema de distribución temporal en anos, meses e días, e tamén, por extensión do significado, para denominar o medio onde se representa esta repartición, algo que empezou a facerse hai varios milleiros de anos (o calendario máis antigo conservado descubriuse en Escocia, nun monumento mesolítico). Este é o motivo de que o substantivo calendario estea no noso léxico desde as orixes do idioma, presente nos textos escritos con diferente ortografía polas variacións na terminación (-ayro, –airo, –ario), a partir da voz latina calendarium, á súa vez derivada de calendae, –arum. Os romanos chamábanlle con este nome ao primeiro día do mes, as calendas, que socialmente era tamén por convención o momento en que as contas eran pagas, cando debían saldarse as débedas do mes anterior. Deste xeito, o calendarium foi primeiro o libro de contabilidade do cobrador e máis tarde o seu significado estendeuse ata o que empregamos nós.

Existiron ao longo da historia múltiples modelos de calendario, atendendo aos ciclos da Lúa, do Sol ou tamén doutros astros. Na actualidade, nós –e a maior parte do mundo– empregamos o xa comentado calendario gregoriano, impulsado por Gregorio XIII en 1582, que veu substituír paulatinamente o xuliano, pois este non resolvía o problema xerado con eses 0,2422 que lles sobran aos 365 días, provocando desaxustes que se incrementaban co paso do tempo –un novo sistema de anos bisestos foi a solución–. Alén deste, hai outros calendarios de uso xeneralizado como o budista, o chinés, o hebreo, o hindú ou o musulmán, por nomear só algúns; existiron calendarios vinculados a antigas civilizacións como o azteca, o inca, o maia ou tamén o celta, e mesmo calendarios experimentais, asociados a réximes políticos, como o republicano francés, o surrealista patafísico ou o revolucionario soviético. A escolla dun calendario é unha medida de transcendencia, con consecuencias ás veces sorprendentes para a vida da poboación. Por exemplo, cando no mes de setembro de 1750 se fai oficial que o Imperio Británico acolle o calendario gregoriano, a cidadanía experimentou que, logo de meterse na cama un día 2, podía amencer, a xornada inmediatamente posterior, cun flamante 14 de setembro no almanaque.

Se queres saber máis cousas sobre o léxico do tempo cronolóxico, lembra que os académicos tamén falaron para o Portal sobre os días da semana ou os nomes dos meses.

 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir