cibercondría

Poderiamos definir cibercondría como a crenza infundada de padecer unha enfermidade en base a informacións obtidas en Internet. Para crear este termo, partiuse de ciber-forma que funciona como prefixo para crear novas voces relacionadas coa cibernética– e da palabra hipocondría –preocupación esaxerada pola saúde, que leva a quen a sofre a crer, sen fundamento, que padece enfermidades graves–. No ámbito anglófono, de onde xorde a inspiración para o resto das linguas, os primeiros usos de ciberchondria (tamén compuchondria, sobre computer) sitúanos en data moi recente, en concreto, no ano 2001, en xornais como The Independent ou a canle BBC.

Á súa vez, o termo hipocondría formouse por derivación a partir de hipocondrio, denominación para a rexión da nosa anatomía situada en cada lateral do abdome, debaixo das costelas falsas e formada a partir de dous constituíntes chegados do grego, hipo, que podemos asociar co sentido de ‘debaixo’ e condro, que achega o significado de ‘cartilaxe’. O nome da patoloxía non ten nada que ver coas cartilaxes que temos encima do hipocondrio, pero considerouse nun principio que o mal se orixinaba aí.

Din os especialistas que esta doenza relacionada coa auto-diagnose nas webs se está convertendo en algo habitual –de aí que se lle buscase nome–, porque a facilidade para atopar información sobre síntomas ou diagnósticos a través da Rede supón un problema engadido para as persoas hipocondríacas, ben porque a información non sexa fiable ou porque se extraen conclusións precipitadas e elaboran un diagnóstico a partir de premisas falsas. Visto no cine ou no teatro, pode resultar cómico  pero na vida real é causa de ansiedade e angustia.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir