consumo colaborativo

Nunca fuches axudar a botar unha placa ou a apañar patacas, sabendo que habían facer o mesmo por ti? A que algunha vez te levaron nun coche e logo lle devolviches á persoa o favor? Pois seica a iso lle chaman colaborativo. Logo da época do capitalismo popular, onde todos habiamos investir en Bolsa, facernos ricos e ser grandes propietarios, cambiaron as tornas e ante a enorme crise económica xurdiron iniciativas que promoven non precisar de mercar para satisfacer as nosas necesidades.
 

O concepto, como vemos antigo, aplícase na actualidade á economía e dentro dela, especificamente ao consumo. A idea baséase na filosofía de acceder a un ben ou servizo sen que haxa necesariamente adquisición ou troco monetario entre as persoas implicadas, valéndose das ferramentas técnicas que a informática ofrece. Este tipo de consumo fundamentado en compartir (o que non sempre implica que non exista beneficio económico), potencia a experiencia de uso en detrimento do ter, e para que se dea deben cumprirse cando menos tres condicións: que exista un mercado, unha plataforma e que haxa oferta e demanda en relación un a un. A revista estadounidense Time valorou o consumo colaborativo como unha das dez grandes ideas que están a cambiar o mundo e segundo diversos estudos os beneficios xerados, entre outros, serían: reduce o impacto ambiental, fortalece as comunidades e a auto-organización, permítelles acceder a bens ou servizos a persoas que de teren que compralos non poderían, incrementa a independencia dos individuos e a participación democrática.
 

Colaborativo é un neoloxismo procedente do verbo colaborar “traballar en unión con outro ou outros” que nos chega do latín tardío collaborare, híbrido á súa vez de laborare que significaba “traballar”, “esforzarse” ou “loitar” mais a preposición cum (con) convertida en prefixo. As linguas próximas tamén adoptan termos semellantes, como en francés, collaborative, en italiano, collaborativo, en catalán col•laboratiu e en castelán e portugués colaborativo.
 

O termo que acabamos de ver garda certa relación con cooperativo “relativo ou pertencente á cooperación”, derivado de cooperar que é “xuntar a propia acción, influxo ou medios cos doutro ou outros para acadar en común un determinado fin”, procedente do verbo cooperari, “combinar” ou “traballar con”.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir