coronavirus

Nos últimos meses estivemos a recibir novas pouco tranquilizadoras sobre un novo virus, o coronavirus 2019-nCoV, que está supoñendo un problema de saúde pública ao redor do mundo, tamén en Galicia. Porén, no Portal das Palabras queremos previr outra posible epidemia asociada: a de chamalo *coroavirus. Este emprego non é correcto, pero ten certa lóxica e unha explicación.

O termo virus deriva do latín virus, que significaba ‘veleno’ ou ‘pezoña’. A este engadímoslle o prefixo corona-, que, evidentemente, ten a mesma orixe que a nosa palabra coroa, derivada do latín corona, que á súa vez procede do grego korone, que significaba ‘grilanda’ ou ‘coroa de flores, de loureiro’ ou simplemente ‘coroa’. Hoxe en día, esta palabra ten varias acepcións que comparten o trazo de forma de círculo ou halo: “peza ornamental en forma circular que se pon na cabeza”, “círculo de luz arredor dun astro”, “roda pequena dentada” etc. É este punto o que nos leva a empregar esta palabra no nome do virus, debido a que, cando se observan a través dun microscopio electrónico, presentan unha forma redonda que culmina cun círculo de virións ao redor que lembra a coroa solar.

Chegados a este punto, non podemos negar que a tentación de dicir *coroavirus é moi grande, xa que, efectivamente, o corona do latín veu dar en coroa en galego na súa forma patrimonial. Porén, non podemos esquecer que no campo da medicina predomina o léxico culto, máis achegado aos termos latinos e gregos dos que proceden as palabras. Así, falamos de arterias coronarias para referírmonos a aquelas que rodean o corazón, ou de sutura coronal cando facemos referencia á articulación cranial que se estende de tempa a tempa.

Por iso, a forma correcta de designar este virus é coronavirus, tanto en galego coma en portugués, castelán ou inglés, xa que se trata dun termo científico culto, formado coa voz latina corona e non coa patrimonial galega coroa.

 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir