desimputación

A construción do termo desimputación non presenta problemas: ante imputación sitúase un prefixo des-, co significado de 'en dirección contraria', cun alto rendemento na lingua. Imputar pertence a un grupo de palabras con significados moi semellantes, que ben poderiamos expresar por medio dos xenéricos achacar, apoñer, apor ou atribuír, todos eles, en xeral, con connotación negativa, tendendo a 'culpar'. A familia de sinónimos completaríase con acusar, incriminar, inculpar e mesmo delatar e denunciar. Este conxunto denota 'atribuírlle algo malo a alguén, especialmente un delito' e van seguidos dun complemento rexido da preposición de (agás incriminar, seguido por en).

 

A etimoloxía de imputar é curiosa: putus usouse na orixe apenas na expresión purus putus aplicada aos cartos, que indicaba que eran puros. Posteriormente estendeuse a ‘recortar’ e tamén a ‘contar’, polo que coa inclusión do prefixo in-/im– co valor de ‘no interior’, o verbo imputar quedaría co significado de 'introducir na conta'. Da mesma orixe serían amputar, computar, conta, contable, deputado, disputar, podar e reputación.

 

As noticias recentes de xuízos, os casos e macrocasos de corrupción, dado o escándalo social que están a levantar, converteron a palabra imputación e a acción contraria, desimputación, en termos de total actualidade na linguaxe xornalística e política.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir