iatroxenia

É probable que este termo nos resulte descoñecido, pero figura, segundo estudos recentes, entre as causas de morte máis importantes en países desenvolvidos. E non se trata de algo que se descubrise hai pouco, senón que se coñece desde a antigüidade, pero o termo técnico non se popularizou en absoluto. Poderiamos presentalo dicindo que é un mal que se causa procurando facer ben e definilo como aquel problema ou complicación que deriva dun tratamento ou dunha intervención.

Comezando pola súa orixe, a forma iatroxenia fórmase por combinación de dous elementos tomados do grego: iatros, que ten o significado de ‘médico’ e que podemos recoñecer noutras voces deste eido, como xeriatra, pediatra ou psiquiatra, mais genos, que indica procedencia e parte da mesma raíz ca xénese. Precisando a información que obtemos do étimo, estamos diante dun problema causado pola práctica médica, aínda que non necesariamente polo médico, e que se pode deber a un erro, pero non sempre, xa que tamén pode ser o efecto secundario dun procedemento levado a cabo de maneira correcta.

A práctica médica está presidida desde antigo polo principio de primum non nocere, atribuído a Hipócrates, que vén sendo “a primeira cousa é non facer mal”, pero é sabido que non sempre se cumpre. As causas poden radicar no profesional da medicina, comezando por un mal diagnóstico, afrontar unha intervención para a que se carece de experiencia, non valorar os efectos dunha actuación ou non ter en conta a información que proporciona o propio doente sobre o seu estado.

Pero a iatroxenia tamén se pode deber a que o paciente sufra as consecuencias derivadas dun medicamento ou dun internamento, como as temidas infeccións que se contraen nos hospitais. Neste sentido, as melloras na asepsia e nas técnicas cirúrxicas contribuíron a reducir enormemente as mortes que anos atrás causaba a práctica médica, pero, con todo, continúan tendo unha incidencia considerable.

Pódese considerar que cando falla o principio de primum non nocere, foi peor o remedio ca a enfermidade, literalmente. E cabe supoñer que de casos reiterados de iatroxenia proceda a denominación popular dos médicos como matasáns.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir