idadismo

Pensas que os maiores están desfasados, que non entenden porque son vellos. Decides que mellor non contar con eles, porque seguro que non van querer participar. Ou pola contra es dos que cres que a mocidade non vale máis que para andar de festa, que non se interesa por nada? Tanto uns coma os outros pecan do mesmo: o idadismo, ou sexa, a ‘actitude discriminatoria cara ás persoas atendendo á súa idade’.

O termo acuñouno en 1969 o xerontólogo norteamericano Robert Butler para caracterizar a discriminación das persoas máis vellas polas máis novas, significativamente no contexto dunha sociedade gobernada polo imperativo da produtividade e o consumo. O conxunto de prexuízos e estereotipos que subxacen a este comportamento, así como a actitude derivada, é o que Butler denominou ageism (age ‘idade’ + –ism), que se forma por paralelismo con outros nomes de manifestacións discriminatorias como sexism (sexismo), racism (racismo) ou classism (clasismo). A palabra foi ampliando o seu significado para comprender calquera segmento de idade e adaptouse ás diferentes linguas seguindo o mesmo procedemento morfolóxico: âgéisme en francés, edatisme en catalán, edadismo para o español e idadismo en portugués, onde tamén se emprega a variante etarismo, menos transparente xa que está construída como cultismo sobre o étimo latino aetas ‘idade’.

O termo fórmase na nosa lingua por derivación sobre idade  engadindo o sufixo –ismo, moi produtivo para a creación de substantivos que nomean correntes de pensamento (nacionalismo, socialismo), artísticas ou estéticas (vangardismo, neotrobadorismo) etc. Estes nomes adoitan ter emparellado un adxectivo en –ista que serve para caracterizar persoas ou cousas: idadista é ‘quen manifesta idadismo’ ou ‘o que se relaciona co idadismo’. Idadista é, por exemplo, o pensamento implícito en considerar a palabra "vello" un insulto, ou unha forma politicamente incorrecta, e substituíla por expresións equivalentes como “de idade avanzada”, “da terceira idade”, “maior” ou “andado”, que funcionan como eufemismos. Tamén son idadistas algúns ditos tradicionais como o de Xente nova e leña verde, todo fume.

O idadismo pode transcender o ámbito da relación interpersoal e ter implicacións rexeitables nas políticas sociais, en materia de educación, economía ou sanidade, por exemplo cando se cuestiona a aplicación de terapias ou tratamentos que serían os máis beneficiosos para o paciente por mor exclusivamente da súa moita idade. Non debe confundirse coa xerontofobia (o medo ás persoas maiores) nin coa efebofobia (contra a xente nova), que denominan patoloxías fóbicas, isto é, temores morbosos e obsesivos con motivacións persoais, por vivencias traumáticas individuais.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir