memorando

“O memorando de austeridade será rexeitado o domingo polo pobo e ao día seguinte non haberá Troica” ou “Os opositores ao memorando na Arxentina cualificárono de inconstitucional e contrario ás leis do país” son dous dos moitos exemplos de uso do termo memorando na prensa recente. No DRAG, a primeira das dúas acepcións que se recollen para esta palabra, a máis aberta, é “nota destinada a lembrar as cuestións fundamentais dun asunto”. É certo que a definición deste texto recordatorio pode variar bastante, en función do contexto e mais da finalidade coa que se leve a cabo, xa que destes dous condicionantes van depender moitas das súas características, desde a extensión ata o grao de vinculación que implique. Neste sentido, os memorandos máis comprometedores e formais teñen de ser os que se elaboran no ámbito da diplomacia, como se recolle na segunda das acepcións do Dicionario, comprometendo diferentes países en negociacións e acordos internacionais, que acaban copando os titulares dos medios de comunicación.

 

Memorando é, como se deduce do seu étimo, calquera anotación que teña por obxecto evitar o esquecemento dun asunto considerado de importancia. A palabra procede do latín memorandum, un nome derivado á sua vez do verbo memorare ‘lembrar’, onde o morfema –nd– achega un valor modal de obrigatoriedade: memorando é ‘o que debe ser recordado’, do mesmo xeito que axenda (a partir de agere ‘facer’) é ‘o que debe facerse’ ou referendo (sobre referre ‘someter’) é  ‘o que debe someterse’, a discusión, neste caso.

 

A palabra entra no idioma en época tardía -as primeiras documentacións son de comezos do século XX- e como cultismo adáptase minimamente á nosa morfoloxía, no mesmo sentido doutros substantivos como currículo ou o devandito referendo. Nos tres casos, é habitual atopar exemplos de uso do termo latino en enunciados como “presentou o seu currículum en varias empresas” ou “o anterior goberno aprobou un segundo memorándum en pouco tempo”, se ben ao existir unha forma adaptada sancionada pola Norma, o adecuado é empregala en lugar do latinismo.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir