micromachismo

Os cambios sociais implican moitas veces que teñamos que dotarnos de novas palabras para facer ostensibles fenómenos que doutra maneira seguirían soterrados. Un destes termos é micromachismo.

O termo foi creado polo psicoterapeuta Luis Bonino en 1991. O propio autor o definía como:

“…pequenos, case imperceptibles controis e abusos de poder case normalizados que os varón executan permanentemente. Son hábiles artes de dominio, manobras e estratexias que, sen ser moi notables, restrinxen e violentan insidiosa e reiteradamente o poder persoal, a autonomía e o equilibrio psíquico das mulleres, atentando ademais contra a democratización das relacións. Dada a súa invisibilidade exércense xeralmente con total impunidade” [a tradución é nosa].

Porén desde 2010 son os propios movementos feministas os que comezan a empregalo e o termo empeza a transcender máis alá da literatura especializada e usarse nos medios de comunicación, nas redes e na sociedade civil.

Lexicograficamente estamos ante unha palabra nova. A base de formación da mesma é o termo machismo ‘comportamento que non acepta a igualdade de dereitos entre home e muller’. Este é un derivado sobre a palabra macho que bebe do latín masculus ‘ser masculino’ ao que se lle incrementa o sufixo –ismo, que crea substantivos abstractos. Por outro lado, bótase man do prefixo de orixe grega micro- que está vinculado coa idea de ‘pequeno’, que ten como equivalente oposto mega- ou macro- que sería ‘grande’.

O termo ten certa complexidade semántica en canto á súa formación, xa que aquí micro- parece traer a idea de imperceptible inda que existente, máis que a de pequeno en si; mentres que o sufixo –ismo que adoita utilizarse para dar nome a movementos ideolóxicos, relixiosos ou fenómenos xerais parece asociarse a cada manifestación concreta do fenómeno.

A vertente dupla do prefixo é a razón dalgúns dos reparos que se lle aplican ao termo por se entender que pode minimizar un fenómeno que en ningún caso é pequeno nin irrelevante. En todo caso paga a pena o esforzo de identificar todos aqueles atavismos, por empregar a mesma licenza, que conducen á inxustiza entre as persoas.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir