nomofobia

É común sentir certa irritación ao vermos como o móbil pronto queda sen batería, mais para moitas persoas esa sensación chega á angustia cando descobren que o teléfono quedou esquecido na casa. Se ti es dos que non pode quedar desconectado, é probable que esteas sufrindo nomofobia, un posible trastorno de dependencia patolóxica definido polo temor morboso a non ter acceso aos dispositivos móbiles.


O inicio do composto explícase pola abreviatura do enunciado en inglés no mobile phone ([no mo]bile), a situación que causa o pavor dos nomofóbicos, ou sexa, verse sen o móbil. Canto á segunda parte, en tanto que o anglicismo nomophobia coincide na grafía coa etimolóxica (do grego phobia, como  xa comentamos neste Setestrelo sobre fobias curiosas), para a adaptación á nosa lingua establécese o < f >. Alén disto, no Dicionario descubrimos unha coincidencia interesante ao recoller varias voces encabezadas pola secuencia nomo-. A forma é idéntica pero non a súa orixe: o que temos en substantivos como nomograma ou nomoteta é un prefixo procedente do grego, que entra na formación de palabras co significado de ‘norma’ ou ‘lei’.


De acordo co que se comentou no parágrafo anterior, nomofobia é o resultado dun híbrido léxico medio inglés, medio helénico, adaptado ao galego. O hibridismo é un método de creación de neoloxismos que funcionou desde sempre no idioma para cubrir a demanda de vocabulario derivada da evolución da sociedade e as novas realidades. Palabras como automóbil (do grego autós mais o latín mobilis, –e), televisión (grego téle e latín visio, -onis) ou burocracia (francés bureu e grego kratía) serven como exemplo deste recurso da lingua. Na actualidade, os híbridos léxicos danse habitualmente asociados aos ámbitos de máis rápido desenvolvemento –e xa que logo, con maior produtividade terminolóxica–, como son o da tecnoloxía e a informática ou o das ciencias sociais. A súa difusión interlingüística é proporcional ao impacto destas realidades na cultura urbana, e vese claramente favorecida pola consideración internacional do inglés, se ben, en casos como o de nomofobia, aínda non se inclúen na maioría dos dicionarios de lingua xeral.


Nomofobia resulta unha palabra convincente e popular probablemente polo feito de que case calquera de nós podería sentirse afectado dela, pero esta mesma razón é tamén a que dan algúns especialistas do ámbito da medicina para non a consideraren un verdadeiro trastorno, senón simplemente o síntoma dun proceso natural de adaptación que parece ser recorrente cando nos vemos expostos a un avance tecnolóxico. Sexa como for, a nomofobia é algo tan estendido que xa se comercializan falsos móbiles para as persoas que queren superar esta dependencia.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir