overbooking?

Non é exclusivo desta época, pero no verán é frecuente que certas empresas de servizos permitan a venda ou a reserva de máis prazas das que realmente teñen para así cubriren as posibles baixas de última hora. Overbooking é a palabra inglesa que denomina esta práctica e o primeiro uso rexistrado na lingua de orixe é de 1903 en referencia á venda de entradas de máis nos teatros. O léxico do sector turístico, polo seu ámbito internacional, adoita ter estranxeirismos e por iso, entre nós, este anglicismo prescindible convive cos equivalentes: sobrerreserva e sobrevenda, en realidade complementarios e non estritamente sinónimos.

Os hoteleiros poñen en mans dos operadores turísticos máis prazas das que teñen á espera das posibles reservas; cando estas chegan a igualar o número de cuartos do establecemento, párase a contratación anticipada para evitar que se produza unha sobrerreserva. Grazas á denominada reserva garantida que implica o pagamento por adiantado de ao redor do 12% do custo, estaremos seguros de non quedar coas maletas diante dun mostrador.

Por outra banda, a sobrevenda é o que fan as compañías aéreas cando venden máis billetes de voos ca prazas reais teñen nos avións, contando que sempre hai viaxeiros que non se presentan a ocupar os asentos reservados… O problema vén se lles dá por aparecer a todos! Esta técnica comezou a practicarse nos Estados Unidos a mediados do século XX, cando as compañías aéreas de xeito clandestino, para paliaren as perdas económicas que lles supoñían os viaxeiros no-show, os que non se presentaban á hora do embarque. Por suposto os compradores nada sabían destes billetes fantasma ata que en 1972 se impuxo que a sobrevenda lles fose obrigatoriamente informada aos pasaxeiros.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir