quitación

Nun momento de crise coma o que estamos padecendo, é difícil atopar un espazo liberado do incesante bombardeo de noticias referidas á desfeita económica. A prima de risco, os desafiuzamentos e a altísima taxa de desemprego, consecuencia, entre outras razóns, do fracaso de numerosos negocios e proxectos empresariais. Un dos últimos exemplos, o da gravísima situación do xigante pesqueiro Pescanova, que se enfronta a unha débeda que a pon nunha situación moi perto da quebra técnica. Perante o desastre, semella que practicamente a única alternativa á liquidación da empresa, o que suporía un dano económico irreparable para Galicia e o seu tecido produtivo, é a quitación de boa parte deste débito e a restruturación da compañía galega.

Quitación é a remisión dunha débeda ou parte dela que o acredor lle concede ao debedor. O substantivo fórmase por un procedemento de sufixación recorrente en galego a partir do infinitivo quitar, que ten unha base etimolóxica bastante transparente no latín quitare. Este verbo é por súa vez unha alteración do clásico quietare, 'facer descansar, tranquilizar'. Malia que nos máis dos medios de comunicación están optando por empregar a forma *quita, o máis correcto en galego é a solución quitación, documentada desde o século XIII.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir