relatividade

A ONU decidiu que 2015 sería o “Ano Internacional da Luz” por varios motivos, entre os que está celebrar o centenario da presentación da Teoría Xeral da Relatividade nunha conferencia pronunciada polo home que a desenvolveu, Albert Einstein.

A palabra relatividade é un substantivo derivado do adxectivo relativo, “que só pode ser definido en referencia ou relación a outra cousa”, en oposición a absoluto. Relativo procede á súa vez de relatus, participio pasivo de referre, ‘traer de volta’, de re-, ‘outra vez’ e ferre, ‘levar’. Esta definición, tirada do Dicionario, explica perfectamente o nome dun sorprendente principio que a filosofía viña intuíndo ao longo da historia: dous observadores poden percibir visións diferentes –aínda que as dúas reais e posibles– do mesmo feito, sendo esas visións dependentes do movemento de quen observa.

Na ciencia, o principio de relatividade foi enunciado explicitamente por primeira vez por Galileo, en 1632. Segundo o seu principio, non existe un sistema de referencia absoluto polo que todos os movementos poidan ser medidos. Máis tarde, o nome foi adoptado na física por Maxwell, fundador do electromagnetismo clásico, cando defendía a súa existencia en 1876.

A maior divulgación do termo relatividade tivo lugar coa Teoría Xeral da Relatividade, formulada por Einstein en 1915 (como conferencia) e 1916 (como libro), esta mesma unha xeneralización da súa Teoría Especial (ou Restrinxida) de 1905. Mentres a física newtoniana quedaba curta para explicar fenómenos astrofísicos, a nova teoría prediciu bastantes propiedades cosmolóxicas e da materia. Unha das implicacións máis coñecidas é a fusión conceptual de tempo con espazo e masa con enerxía, ata chegar a falar da gravidade como efecto da curvatura do espazo.

Os seus resultados e desenvolvementos compatibles coa TXR máis coñecidos son a equiparación entre os conceptos de masa e enerxía –a famosa E=m•c2–, a Teoría do Big Bang e mais a dilatación temporal (o paso do tempo a distintas velocidades).

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir