triaxe

Nas urxencias do hospital, utilízase con frecuencia a voz triaxe para denominar a clasificación dos enfermos que demandan asistencia, co propósito de avaliar a gravidade do caso e a prioridade que se lle outorga, tendo en conta os recursos dispoñibles.

A incorporación deste termo, de orixe francesa, procede do ámbito militar, e pode que llo debamos ao mesmo Napoleón, xa que contan que estaba interesado en volver ter dispoñibles canto antes os soldados feridos na batalla, para o cal había dous aspectos claves: axilizar o seu traslado e seleccionar os casos con prognóstico favorable. Para isto último, fixo adestrar o persoal médico especialmente na identificación das lesións, co que puxo en marcha a práctica do que pasou a denominarse triaxe.

A voz francesa triage deriva do verbo trier, que significa ‘escoller ou separar do resto, persoas ou cousas’ e é común a outras linguas como o catalán, onde triar se aplica de xeito semellante. En canto á súa orixe, non está clara a súa procedencia, xa que, malia aceptarse en xeral que se formou a partir do verbo latino terere (cos valores de ‘mallar’ ou ‘debullar’, entre outros), non todos os estudos concordan nesta proposta, por cuestións fonéticas e de significado.

A voz triaxe desenvolveu un uso, que aínda se mantén, no eido agrícola, con ese sentido de ‘selección, escolla ou cribado’ particularmente na actividade das explotacións de tipo industrial, onde o interesante é que a materia prima sexa o máis uniforme posible para axustarse á cadea de produción. Mais a maior popularización do termo triaxe entre nós dáse nos medios hospitalarios, onde a extensión do seu uso veu parella á fixación dun protocolo internacional con códigos compartidos  -como as cores que indican a gravidade do doente-, uns criterios comúns de clasificación e tamén uns tempos máximos de espera para cada nivel, así resulta especialmente útil cando os servizos sanitarios deben atender unha gran cantidade de persoas.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir