visaxismo

Nos ciclos formativos de Peiteado e estética capilar é habitual que se aprenda unha ‘técnica que parte de facer un estudo exhaustivo do rostro para saber o tipo de corte de pelo e de cor máis favorecedor’. Este método, chamado visaxismo, xorde nos 90, cando o francés Claude Juillard aplicou os seus coñecementos no campo artístico (era licenciado en Belas Artes) ao ámbito do coidado do cabelo e do peiteado, créase a partir da palabra visage o vocábulo visagisme. A técnica tivo tanto éxito que comezou a aplicarse noutros ámbitos do estilismo como por exemplo a maquillaxe, fíxose moi coñecida entre as persoas dedicadas profesionalmente á estética, razón pola que o termo se adaptou a diferentes linguas, conservando sempre a base morfolóxica do galicismo orixinario.

Por pouco afeccionados que sexamos aos cosméticos, é doado lembrar varias marcas que empregan o termo visage no seu nome comercial e para a publicidade. Esta palabra francesa pode traducirse no noso idioma por rostro, face ou cara e ten a súa orixe etimolóxica no francés antigo vis, co mesmo significado, que procede do latín visus, ‘aspecto, aparencia’ ou ‘vista, acción de ver’.

Curiosamente, a forma antiga vis tamén se fixo popular entre nós na expresión vis a vis (cara a cara) sobre todo referida ao ‘encontro entre dúas persoas no que unha delas, ou as dúas, están no cárcere’, como nesta cita de Xosé A. Ballesteros Rey (Talego, 1993): “…o vis a vis, converteuse nun agasallo mensual de hora e media”. Outro uso común, e coa mesma orixe etimolóxica, é empregar vis para se referir a unha ‘faceta ou habilidade que unha persoa pode ter’, por exemplo, a vis cómica.

 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir