xestación por substitución

Cando unha muller substitúe no proceso biolóxico da xestación a quen, logo do nacemento, será o proxenitor ou a proxenitora para todos os efectos, tanto legais como de crianza etc., falamos de xestación por substitución. Nalgúns vocabularios especializados publicados (Termos esenciais de dereito civil, USC, 2013) e nos textos lexislativos, esta expresión é a única que se emprega para contextos formais entre as varias que se popularizaron na fala ou a través dos medios de comunicación para denominar este tipo de reprodución asistida.

Unha das variantes recorrentes nos medios é “xestación subrogada” (tamén, “maternidade subrogada” ou “nai subrogada”), que se fixo popular da man de personaxes coñecidos do mundo da televisión ou do deporte. A expresión é unha tradución literal do inglés surrogate pregnancy, lingua na que a palabra surrogate ten un uso común como equivalente de substituto, mentres, porén para nós trátase dun termo circunscrito a un ámbito específico, o do dereito, e cunha acepción restrinxida a este uso especializado. Como pode lerse no Dicionario, subrogar é “substituír unha persoa ou cousa nunha relación xurídica”. Tendo en conta este desfasamento de rexistros, parece preferible empregar para a adaptación un substantivo que si pertence ao léxico común, como é substitución.

A outra expresión que se coñece para estes casos é ventre de alugueiro, locución que ten carácter coloquial e que fai referencia clara á instrumentalización do corpo da muller neste proceso reprodutivo.

No noso país e noutros moitos, a xestación por substitución é un procedemento ilegal segundo a lei española 14/2006,  xa que xorden dúbidas éticas serias ao redor deste; mais os nenos e nenas nacidos por esta técnica poden inscribirse no Rexistro civil grazas a unha instrucción de 2010 da dirección xeral de rexistros e notariado.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir