Sete palabras do hinduísmo

Dous santóns diante dun templo hinduísta. Fotografía Luca Galuzzi (Wikipedia)

Visto desde fóra e coa perspectiva da Historia, o subcontinente indio é unha amálgama de culturas diferentes relacionadas en gran medida coas tres grandes relixións que profesan: o islam, o budismo e o hinduísmo.

Desde o tempo das conquistas alexandrinas e dos clásicos romanos, non se  avanzou gran cousa no coñecemento mutuo ata o século XX. Foi aquí cando se retomou grazas ao psicólogo posfreudiano Jung e con peor sorte por parte do nazismo, e non foi ata a chegada do grupo británico The Beatles que se divulgaron en Europa algúns aspectos das culturas milenarias da India. Previamente, os maiores puntos de contacto producíronse primeiro coa colonización portuguesa e máis tarde coa británica, polo que os poucos termos que chegaron a nós están adaptados conforme os padróns destas linguas.

Imos mirar sete palabras que teñen que ver co hinduísmo, polo que é de agardar raíces sánscritas, nalgúns casos con correspondente galego, aínda que moi distanciado no significado. Namasté…

1

veda

Cada un dos textos sagrados que constitúen o fundamento da tradición relixiosa da India e están escritos en sánscrito arcaico

Procede do sánscrito veda, onde significaba ‘coñecemento’, a partir dunha palabra protoindeuropea equivalente ao noso ‘ver’. Entre o léxico actual, existen máis palabras que beben da mesma fonte: a través do latín (aviso, vídeo e ver), o sufixo -oide (‘forma’, ‘semellanza’), historia (‘coñecemento a través da observación’, ‘investigación’ ,‘narración do que se coñeceu’), ídolo ou idea (a través do grego).

Igual que os xudeus teñen a Tanakh, os cristiáns a Biblia e os musulmáns o Corán, os hinduístas contan cos seus Vedas. Compostos nunha fase antiga do sánscrito, datada entre hai tres e catro milenios, son por este motivo uns dos textos sagrados máis remotos. Conteñen a forma máis primitiva testemuñada da lingua indoaria, aínda que se compuxeron antes da chegada da escrita á India, polo que se conservan grazas á tradición oral. Debido a isto, os hinduístas consideran que non teñen autor, o que lles confire, segundo a súa crenza, un engadido de validez.

2

trimurti

Trindade formada polos tres deuses principais do hinduísmo, Brahma, Vishnu e Shiva, como manifestacións dun único deus absoluto

Neste caso, a etimoloxía pode axudar a mellor comprender o concepto que está detrás da palabra: o tri- inicial responde ao número tres en sánscrito, mentres que muurti significaba ‘forma, obxecto que materializa unha idea, persoa ou deus’. Pódese dicir que o trimurti é o concepto combinado das tres funcións cósmicas do hinduísmo: a da creación, a da preservación e a da destrución e cambio.

Non é unha trindade ao uso do catolicismo porque son tres deuses distintos, aínda que podería ser o precedente dela. Malia que a palabra trimurti non se documenta na escrita antes do século III, pode que sexa moi anterior sen deixar constancia gráfica e que esta idea (herdeira da tríade védica de Suria, Agni e Vayu) chegase ao cristianismo a través do coñecemento que os gregos tiñan sobre a filosofía hinduísta.

3

brahmana

Membro da primeira das castas sociais en que se divide a sociedade hindú, que vive dedicado ao sacerdocio e ao estudo dos textos sagrados

O principal sistema hinduísta de castas distingue, por orde decrecente de xerarquía, as seguintes: sacerdotes, gobernantes, artesáns, mercadores ou granxeiros e finalmente os traballadores. Esta é a razón pola que a clase máis alta herda o nome do primeiro dos deuses do trimurti, Brahma. A palabra procede dunha raíz protoindoeuropea cos significados de ‘alto’ e ‘elevarse’, que tamén nos forneceu termos como briga, brío, brigantino ou forte. Cando un brahmana se volve erudito, convértese nun pándit, dunha palabra sánscrita que significa ‘profesor’.

A posibilidade de mobilidade social a través das clases é unha creación moderna, de feito, en moitas sociedades antigas esta idea era impensable. Dependendo dos casos, este estancamento apoiábase en motivos relixiosos, o xénero (o teito de cristal), o nacemento (o feudalismo ou a aristocracia), a cultura, os cartos e, no caso do hinduísmo, na profesión, na endogamia e mais na lingua materna. A chegada do colonialismo británico non fixo senón endurecer a rixidez dos estamentos sociais, cunha política estanca de asignación de funcións dependendo da orixe social, a raza e a relixión.

4

paria

Individuo situado no máis baixo da escala social hindú, privado de todos os dereitos sociais e relixiosos, e non incluído en ningunha casta, co cal se considera deshonroso entrar en contacto

En orixe, o sistema de castas indias non era tan adverso para os niveis inferiores, tal e como se desprende da etimoloxía desta palabra. Procede, con moita probabilidade, do sánscrito paraiyar, que podería traducirse por ‘o que toca o tambor’, pois denominaba o grupo social que gañaba a vida anunciando deste xeito a chegada do rei. Segundo esta explicación, a palabra paria non tería inicialmente un sentido pexorativo, que si desenvolveu con posterioridade –no Dicionario dáse como sinónimo intocable–.

Na actualidade, a discriminación por motivos de casta está prohibida no artigo 15 da constitución da República de India, e existe unha política de discriminación positiva cos colectivos máis desfavorecidos.

5

mahatma

Título que se lle dá na India aos xefes espirituais

Esta palabra asociámola maioritariamente con Gandhi, pero en realidade trátase dun honorífico xenérico. O orixinal sánscrito consta de dúas partes. A primeira é maha, que significa ‘grande’ e que podemos ver tamén en maraxá (de maharaja, ‘o gran raxá‘) e Mahabharata (un coñecido libro épico; nótese que o nome sánscrito actual da India é Bharat [Ghanarajya]). A segunda parte corresponde a atman ‘alento’ –entendido como ‘corpo, alma, entendemento’–. Así, o mahatma é aquel ‘cunha alma grande’, sexa por magnánimo, distinguido, por nobre ou por culto.

O termo do hinduísmo podería corresponder co santo dos católicos e o santón dos musulmáns, e dise con certo misticismo das persoas involucradas no desenvolvemento dos demais: sobre todo, os reformadores sociais, educadores e pensadores rupturistas do statu quo, especialmente no relacionado coas mulleres ou os parias. O propio Gandhi tiña máis apelativos (por exemplo Bapu, ‘Pai da Nación’), pero non se lle poden aplicar oficialmente porque están prohibidos na Constitución India.

6

faquir

Asceta mendicante, musulmán ou hindú, que practica actos de austeridade e realiza publicamente exercicios de mortificación física

Esta é unha das palabras que nos chega por dobre vía, nun caso de converxencia. Por unha banda, orixinaria e etimoloxicamente procede do árabe faqir, ‘pobre, esmoleiro, asceta musulmán que renuncia a propiedades persoais’, presuntamente seguindo un dito de Mahoma que di que “a pobreza é o meu orgullo”.

Asemade na India, había tamén mendicantes e ascetas hinduístas e budistas (os practicantes de ioga entre eles) que gañaban a vida exhibindo espectáculos de resistencia, mortificación e mesmo maxia enganosa, acepción que se desenvolveu primeiramente no século XVI. Este segundo grupo é o que se fixo máis coñecido entre nós, e as dúas acepcións acabaron por unirse. Mentres que na nosa lingua se usa indistintamente faquir para os dous tipos, noutros idiomas teñen grafías distintas (fakir e faqir).

Ademais, faqir designa un grupo étnico musulmán, entre Paquistán e Nepal, asociado ás prácticas sufís.

7

ioga

Técnica de reflexión e exercicio físico procedente da India que ten como finalidade chegar a un perfecto dominio do espírito e do corpo e a unha fusión co Espírito Supremo

O noso termo procede do sánscrito yoga, que significa ‘unión, xugada’, e que provén dunha forma protoindoeuropea da cal tamén se orixinaron xugo, xoncer, xunguir, xuntar, xusta- (prefixo co significado de ‘preto’), xugular e, por vía grega, as creadas co prefixo cigo- ou zigo-.

O concepto de ioga úsase moi amplamente para a práctica da meditación e dunha variedade de exercicios físicos, mentais e espirituais, dentro do contexto de moitas relixións indias: principalmente o hinduísmo (de feito, ioga é un dos seis tipos principais), pero tamén budismo e xainismo. Dada a súa orixe anterior aos Vedas, onde xa se menciona, esta idea chegou ata os nosos días diversificada en moitas escolas e con moi diferentes obxectivos, aínda que a interpretación inicial ou primordial que se lle dá en occidente, dende que se coñeceu na década dos 80, foi máis en relación ao corpo ca como sistema de meditación.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir