Dicionario naval galego

Dicionario que contén 2000 voces e sinónimos galegos da construción naval, coa tradución ao castelán, portugués e inglés.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir