Só unha vale

Medio
Medio
Medio
Avanzado
Inicial
Avanzado
Medio
Medio
Inicial
Medio
Avanzado
Inicial
Inicial
Medio
Medio
Inicial
Avanzado