Só unha vale

Medio
Avanzado
Inicial
Medio
Medio
Medio
Medio
Avanzado
Avanzado
Avanzado
Inicial
Inicial
Inicial
Inicial
Medio
Inicial
Medio