Só unha vale

Medio
Avanzado
Medio
Medio
Inicial
Avanzado
Avanzado
Medio
Avanzado
Medio
Inicial
Avanzado
Inicial
Medio
Medio
Medio
Avanzado