Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Léxico
Setestrelo
Léxico
Mira que din
Xogo
Apunta ben
Xogo
Só unha vale
Xogo
Apunta ben
Xogo
Opa!
Xogo
Só unha vale
Léxico
Mira que din
Xogo
Opa!
Léxico
Setestrelo
Xogo
A ver se dás…
Léxico
Setestrelo
Xogo
Apunta ben
Xogo
Verdadeiro ou falso
Xogo
Apunta ben
Léxico
Palabra do día