lingua

Vídeo
Pregúntalle á Academia
Xogo
A ver se dás…
Vídeo
Pregúntalle á Academia
Léxico
Palabra do día
Vídeo
Pregúntalle á Academia
Xogo
Verdadeiro ou falso
Xogo
Verdadeiro ou falso
Léxico
Setestrelo
Xogo
Verdadeiro ou falso
Léxico
Setestrelo
Vídeo
Pregúntalle á Academia
Vídeo
Pregúntalle á Academia
Léxico
Setestrelo
Entrada
Entrada
Léxico

Alonso Montero

Léxico

Manuel González González

Xogo
A ver se dás…
Xogo
Só unha vale