Da mente

Léxico
Mira que din
Léxico
Mira que din
Léxico
Setestrelo
Xogo
Canto sabes?
Xogo
A ver se dás…
Léxico
Mira que din
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico

Xosé Luís Regueira Fernández

Léxico
Mira que din
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día
Léxico
Palabra do día