multisecuencialidade

Quizais deberiamos ir pensando en lle cambiar o nome ao Día do Libro polo de Día da Lectura xa que, mesmo sendo conscientes de que os libros como obxectos é improbable que cheguen a desaparecer, e mais de que os chamados libros electrónicos son dalgún xeito libros tamén, o que de verdade está sucedendo é o cambio radical da forma en que as persoas nos relacionamos cos textos, é dicir, de como lemos. Os libros electrónicos e especialmente as tabletas contan con capacidade para almacenaren cantidades de textos antes inimaxinables e fano sen renunciar á máxima mobilidade, cumprindo deste xeito un dos grandes soños dos fanáticos e fanáticas da palabra escrita de todos os tempos. Porén, o máis transcendente destes trebellos é a muda na nosa disposición mental, dando lugar a un novo xeito de ler, que pode definirse pola multisecuencialidade.

Nesta palabra obsérvase ben a correspondencia entre morfoloxía e semántica: o termo axústase ao concepto xa que conserva a noción de secuencia, a partir do neutro latino sequentia, ‘continuidade dunha historia’, ao tempo que o prefixo multi– achega a idea de ‘moito, en gran cantidade ou número’, como moitas son as posibilidades de lectura dun texto nun aparello electrónico. A lectura en soporte dixital non remata coa linearidade xa que a actividade de ler calquera clase de texto, sexa en papel ou dixital, faise necesariamente nun tempo e mantendo a progresión do fío argumental, mais o tipo de soporte e as utilidades informáticas que contén permiten ir máis alá abríndolle as portas a un novo xeito de relación entre o texto e quen le, por medio de buscas en rede ou de consultas en dicionarios ou outros contidos dixitais. Deste xeito, a actividade lectora corre parella ao modo característico en que funciona o noso pensamento, isto é, por asociación.

Para alén do anterior, a experiencia lectora multisecuencial tamén se proxecta na opción de compartir, grazas á relación entre aplicacións de lectura e distintas plataformas e redes sociais, co cal se consegue un enriquecemento total do contexto de lectura.
 

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir