bioética

Partindo da bioloxía e do coñecemento humanístico, e orientada a establecer un sistema de prioridades que dirixan a práctica científica no respecto á dignidade de todas as formas de vida, a humana, a animal e a vexetal, a bioética é a disciplina que esixen cuestións tan de actualidade como a investigación con células nai, os produtos transxénicos, o tratamento dos enfermos terminais e a eutanasia, as tecnoloxías de reprodución asistida ou as chamadas catástrofes naturais. Pola súa condición ética (do latín ethica ‘parte da filosofía que estuda a moral’) é así mesmo necesariamente interdisciplinar, relacionándose, entre moitos outros, con ámbitos como a produción industrial, a praxe política, a relixión, o dereito ou a medicina.

Bioética está composto polo xa comentado elemento ethica  e mais por bio, que pode aparecer en distintas posicións morfolóxicas (microbio, simbiose ou antibiótico), dando lugar a unha gran variedade de termos, especialmente en combinacións como biociencia, bioquímica, biotecnoloxía, bioelectricidade ou bioenxeñaría. En todos os casos, bio (do grego bios) ten o valor xeral de ‘vida’.

En 1927 o teólogo alemán Fritz Jahr define nun artigo o imperativo bioético (bio-ethik na súa lingua), sobre a idea de que todo ser vivo é un fin. Mais a maior difusión do termo bioética vén da man do bioquímico e oncólogo Van Rensselaer Potter, que en 1970 retoma nun escrito a denominación cuñada por Jahr e, un ano máis tarde, redacta o primeiro tratado sobre o tema: Bioética, unha ponte cara ao futuro.

Á nosa lingua, a expresión chega moito máis tarde (a primeira referencia rexistrada en prensa data de 1995) e non é ata 1998 que atopamos na obra de Daniel Soutullo Os xenes e o futuro humano o texto seguinte:

“Un dos problemas máis espiñentos asociado á posible discriminación xenética dos individuos é o da confidencialidade dos datos xenéticos. Aínda que os comités de bioética fan moito fincapé en que a confidencialidade xenética debe ser respectada e salvagardada e de que ninguén debe ser sometido contra a súa vontade a un exame xenético (…)”

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir