precariado

O derrubamento financeiro de 2008 xerou, alén da estrutura clásica de segmentos e clases sociais, un novo grupo formado polas vítimas da voracidade dos responsables da crise económica, persoas heteroxéneas que non pertencen a un colectivo concreto pero que comparten a aversión, a ansiedade e a alienación que lles produce a situación á que se ven abocadas: a precarización.

E á par dela xorde estoutro termo precariado; a finais do século XX  a Fundación Friedrich Ebert estudou en Alemaña o estrato social que, despois da postindustrialización, ficou descolgado do resto da sociedade: persoas de familias monoparentais, con enfermidades crónicas e desconfiadas das institucións políticas. Posteriormente os sociólogos Robert Castel, desde Francia, e o italiano Andrea Tiddi abordaron o tema dun xeito menos restritivo e máis global, e recentemente o economista e sociólogo inglés Guy Standing adoptou o termo, definíndoo como “a clase de persoas que se encontran en situación de precariedade prolongada polo seu baixo nivel de ingresos e pola incerteza sobre o seu futuro laboral”.

O concepto e a designación atopámolo en todas as linguas do noso redor baixo unha forma semellante. Así, en catalán din precariat; en francés: précariat; en italiano, precariato; en inglés, precariat; en alemán, prekarit; e en portugués e castelán: precariado. O termo podería vir da unión de precario e proletariado ou, como sosteñen outros, da derivación de precario ao que se lle xuntou o sufixo –ado, ‘colectivo ao que se pertence’.

Este neoloxismo retrata unha realidade deste novo mundo global xa que non se circunscribe a un territorio concreto, a un treito de idade particular ou ás persoas sen formación senón que calquera, dun día para outro, pode pasar a formar parte del. De feito, á precariedade logo se chega.

Palabras traballadas

Todos os termos que traballamos, fóra das Palabras do día, ordenados alfabeticamente.

Ver

Palabras do día

Unha palabra cada día dos 365 do ano, ordenadas alfabeticamente ou por data.

Ir